Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

18 lipca 2024 r.

szkolenie on-line

ZOBACZ PROGRAM

10:00-13:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

z uwzględnieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych

 • Czy odpady niebezpieczne mogą być objęte systemem gminnym zbiórki odpadów?
 • Jak postępować z komunalnymi odpadami niebezpiecznymi?
 • Czy odpady niebezpieczne mogą być przyjmowane w PSZOK?
 • Jak zorganizować miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych?
 • Co powinien zawierać regulamin gminnej gospodarki odpadami w zakresie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości niezamieszkałych?
 • Z jaką częstotliwością należy dokonywać wpisów w BDO?
 • Jak sobie radzić z różnicą masy odpadów?
 • Jak wypełniać sprawozdanie roczne?
 • Jakie są obowiązki ewidencyjne poszczególnych uczestników procesu postępowania z odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i weterynaryjnymi?

to tylko wybrane zagadnienia jakie zostaną omówione podczas szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy m. in.:

 • Wytwarzających i przetwarzających odpady niebezpieczne, medyczne i weterynaryjne
 • Podmioty zbierające komunalne odpady niebezpieczne – np. PSZOK
 • Podmioty zbierające i zagospodarowujące odpady niebezpieczne
 • Gminy organizujące zbiórkę odpadów niebezpiecznych
 • Szpitale, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, liniki specjalistyczne
 • Punkty diagnostyczne, Placówki opieki lekarskiej, gabinety lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne, Sanatoria

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

Icon

imienne zaświadczenia udziału w warsztatach

dostęp do nagrania ze szkolenia

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

ZOBACZ PROGRAM

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi:

 • Jakie są zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych?
 • Jak oznakować opakowania do przechowywania wytwarzanych odpadów niebezpiecznych?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadów?
 • Jakie obowiązki ma gmina w zakresie organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych?
 • Jak zmieniła się definicja odpadów komunalnych w zakresie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w nieruchomościach niezamieszkałych?
 • Jakie są obowiązki ewidencyjne wytwarzającego odpady?
 • Zbieranie odpadów – jakie są dodatkowe obowiązki?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadową
 • Jakie są obowiązki dotyczące magazynowania odpadów niebezpiecznych a ewidencja odpadowa?
 • Jak rozwiązywać problemy typowe dla wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne?
 • Jak sporządzać sprawozdanie roczne wytwarzającego odpady?
 • Jak pracować na platformie BDO?

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu w:

 • organizacji miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych
 • przygotowaniu ewidencji odpadów
 • wprowadzeniu zmian w regulaminie gminnym gospodarki odpadami w zakresie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości niezamieszkałych
 • spełnieniu obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej
 • usprawnieniu pracy na platformie BDO

PROGRAM SZKOLENIA

1. Odpady niebezpieczne - obowiązki ewidencyjne

 • obowiązki wytwarzających odpady niebezpieczne, medyczne i weterynaryjne
 • obowiązki transportujących odpady niebezpieczne, medyczne i weterynaryjne
 • obowiązki przetwarzających odpady niebezpieczne, medyczne i weterynaryjne

2. Postępowanie z komunalnymi odpadami niebezpiecznymi

3. Zasady ewidencji odpadów

 • zmiana definicji odpadów komunalnych – w zakresie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
 • organizacja zbiórki odpadów w PSZOK
 • obowiązki gmin w zakresie organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • ewidencja pełna a uproszczona
 • dokumenty ewidencji odpadów
 • prowadzenie ewidencji odpadów na bieżąco
 • jak postępować w sytuacjach niestandardowych (błędy w KPO, różnice mas)
 • wytwarzanie odpadów w instalacji
 • zbieranie i magazynowanie odpadów a ich ewidencja

4. Praca na platformie BDO

 • logowanie
 • pełnomocnictwo
 • tworzenie dokumentów: Karta Przekazania Odpadów, Karta Ewidencji Odpadów
 • potwierdzanie, odrzucanie, korygowanie Kart Przekazania Odpadów
 • najczęściej popełniane błędy

5. Sporządzanie sprawozdania rocznego przez wytwarzających i przetwarzających odpady niebezpieczne, medyczne i weterynaryjne

6. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych

Koszt udziału w webinarium


399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

3,5 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Szkolenie on-line krok po kroku

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie poprowadzi:

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?


Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie szkolenia:

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203, e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl


Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie promocji i współpracy z partnerami:

Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822, e-mail: k.szyinska@abrys.pl


Patronat medialny

ImageImage

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807